TP TELTECH 

TP Teltech realizuje sieć szerokopasmową na Podkarpaciu

W dniu 26 września br. Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (platforma inwestycyjna spółek TP Teltech, HAWE i Alcatel Lucent Polska) zawarły z Urzędem Marszałkowskim województwa podkarpackiego umowę o partnerstwie publiczno - prywatnym dotyczącym realizacji, utrzymania i zarządzania siecią szerokopasmowego Internetu na Podkarpaciu. Wartość umowy to 311 mln zł.

Światłowodowa sieć – o sumarycznej długości kabli 2.006 km, obejmująca 14 węzłów szkieletowych i 189 węzłów dystrybucyjnych - będzie neutralna technologicznie i zagwarantuje otwarty dostęp dla operatorów detalicznych, którzy będą mogli świadczyć usługi Klientom końcowym. Inwestycja zostanie zakończona w sierpniu 2015 r.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie jest trzecią siecią szerokopasmową w Polsce realizowaną przez TP Teltech. W ramach projektu Szerokopasmowe Lubuskie zrealizowano już większość prac projektowych i budowlanych. Realizacja projektu Szerokopasmowe Warmińsko-Mazurskie, zainicjowana w kwietniu br., obecnie jest w fazie intensywnych prac projektowych.

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Szerokopasmowe Lubuskie – uroczysty odbiór relacji

11 czerwca br. w miejscowości Sucha w województwie lubuskim odbyła się uroczystość zakończenia i odbioru relacji Drzonków-Sucha, będącej częścią sieci szkieletowo-dystrybucyjnej budowanej na potrzeby szerokopasmowego Internetu na terenach cyfrowo wykluczonych. W uroczystości wzięli udział m.in. Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego, Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu Orange Polska oraz Dariusz Kowalczyk-Tomerski Prezes Zarządu TP Teltech.

Uroczystość była okazją do przedstawienia statusu realizacji całego projektu, a także do zaprezentowania technologii instalacji kabli światłowodowych. Rozmawiano o korzyściach, jakie już wkrótce otworzą się przed regionem w związku z ukończeniem tej inwestycji, a także o perspektywach dalszego rozwoju sieci, zmierzającego do realizacji celu wyznaczonego przez Europejską Agendę Cyfrową jakim jest powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Ponad trzykilometrowa relacja światłowodowa, pomiędzy miejscowościami Drzonków i Sucha, jest częścią projektu Szerokopasmowe Lubuskie realizowanego przez TP Teltech. Projekt zakłada zaprojektowanie i budowę sieci telekomunikacyjnej o łącznej długości trasowej 1.449 kilometrów. Przekazanie sieci do dystrybucji planowane jest na czerwiec 2014.

Szerokopasmowe Lubuskie – terminowa realizacja

Po przedłużającej się zimie wznowiono prace w terenie w projekcie budowy lubuskiej sieci szerokopasmowej.
Od sierpnia 2012 roku do końca kwietnia 2013 roku, konsorcjum TP Teltech-Hawe wybudowało ok. 35% relacji całego zadania i zaprojektowało ok. 74% wszystkich relacji; takie zaawansowanie prac jest zgodne z przyjętym harmonogramem.

Jesienią br. zakończą się prace projektowe i będą prowadzone już tylko prace wykonawcze. Do końca br. wybudowanych zostanie ok. 1.000 zaplanowanych na ten rok kilometrów długości trasowej linii telekomunikacyjnych z całości zadania tj. 1.449 kilometrów.

Projekt Szerokopasmowe Lubuskie współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu to ponad 150 mln zł.

TP TELTECH realizuje sieć szerokopasmową warmińsko-mazurską

19 kwietnia br. Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), platforma inwestycyjna spółek TP Teltech, HAWE i Alcatel Lucent Polska, podpisały umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację infrastruktury szerokopasmowej o łącznej długości trasowej 2.241 km. Umowa obejmuje zaprojektowanie, budowę i zarządzanie siecią szkieletowo-dystrybucyjną oraz bezpłatne szkolenia (z obsługi komputera i Internetu) dla ponad 1.800 mieszkańców Warmii i Mazur.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 327 mln zł i będzie współfinansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sieć telekomunikacyjna będzie neutralna technologicznie i będzie gwarantować „otwarty dostęp" dla lokalnych operatorów detalicznych.

To już druga w Polsce sieć szerokopasmowa realizowana przez TP Teltech. W rozpoczętym w lutym 2012 roku projekcie Szerokopasmowe Lubuskie, TP Teltech jest liderem konsorcjum współtworzonego z HAWE. Potwierdzana stale skuteczność zarządzania tak dużym, złożonym, unijnym projektem, pozwala dziś firmie TP Teltech stanąć jako silny i doświadczony partner w projekcie Szerokopasmowe Warmińsko-Mazurskie.

Przekazanie sieci do eksploatacji planowane jest na wrzesień 2015 roku. Mieszkańcy województwa uzyskają dostęp do nowoczesnych usług szerokopasmowych po konkurencyjnych cenach. Dla regionu, dotychczas zagrożonego wykluczeniem cyfrowym, to bezprecedensowa szansa na rozwój społeczny i pobudzenie gospodarcze, a także na obniżenie kosztów funkcjonowania dzięki e-administracji.

ul. Bartłomieja 2
02-683 Warszawa

tel.: +48 22 549 01 11
fax: +48 22 549 01 01