Struga S.A.

STRUGA S.A. funkcjonuje na polskim rynku od 1999 roku
i jest jednym z największych oraz najnowocześniejszych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Nasza firma w całości finansowana jest przez polski kapitał.
 
Od kilku lat notujemy dynamiczny rozwój i stale poszerzamy swoją ofertę, zaś wdrażanie najnowszych technologii pozwala nam wypełniać rygorystyczne wymagania ochrony środowiska i weterynaryjne standardy bezpieczeństwa UE.  
 
Nasza firma stanowi ważne ogniwo dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego kraju. jesteśmy stale gotowi do stawienia czoła takim zagrożeniom, jak np. BSE, wścieklizna, czy ptasia grypa. Naszym celem jest dostarczenie klientom usług utylizacyjnych, które są niezbędne do ich bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania. Działamy, by odbiorcom naszych usług w sposób profesjonalny i z najwyższą jakością zagwarantować spełnianie stale rosnących wymagań sanitarnych i weterynaryjnych. 
 
Od wielu lat współpracujemy z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dofinansowania producentom rolnym kosztów utylizacji padłych zwierząt.
 

 

STRUGA Spółka Akcyjna
 
Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo
tel.  52 351 10 90, tel./fax 52 351 25 24
 
NIP: 556-227-75-83
KRS 0000032006, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w całości opłacony: 501.000 PLN 
 
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu - Paweł Łapiński
Wiceprezes Zarządu ds. Utylizacji - Ryszard Dylas
Wiceprezes Zarządu ds. Energetyki - Janusz Opała
 
BIURO ZARZĄDU
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71a
87-100 Toruń
tel./fax 56 645 10 40
 
Centrala
Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo
tel. 52 351 10 90, 52 351 13 71
tel./fax 52 351 25 24
  
Pogotowie Utylizacyjne - tel. 52 351 10 39,  668 570 592