Wipasz S.A.

POLITYKA JAKOŚCI WIPASZ

Mamy świadomość, że przyszłość firmy WIPASZ S.A. zależy od umiejętności zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów. W celu polepszenia naszej pozycji w stosunku do konkurencji firma WIPASZ przyjęła politykę integracyjną, zapewniającą dostarczanie na rynek wyrobów – mieszanek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających, prezentujących światowy poziom jakości oraz dostarczanie do Zakładu Drobiarskiego w Mławie żywca drobiowego od zintegrowanych hodowców, producentów drobiu najwyższej jakości.

Nadrzędnym celem jest dążenie do zaspokajania stale rosnących wymagań klientów w zakresie wysokiej jakości, legalności i bezpieczeństwa oferowanych produktów.

Tak określona Polityka Jakości ukierunkowana jest na KLIENTA i jego zadowolenie.

Wysoką jakość produkowanych wyrobów osiągamy realizując przyjęte zasady.

  • Dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klientów.
  • Prowadzenie badań nad nową technologią i produkcją mieszanek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających, aby coraz lepiej zaspokajać potrzeby Klientów.
  • Przestrzeganie zawsze warunków umowy.
  • Prowadzenie skutecznych udoskonaleń w zakresie sterowania produkcją.
  • Przestrzeganie bezpieczeństwa zdrowotnego metodą analizy zagrożeń i kontroli punktów krytycznych (HACCP).
  • Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów poprzez ciągłą kontrolę surowców, procesu produkcyjnego i wyrobu gotowego.
  • Dokumentowanie wymagań jakościowych.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenie oraz ulepszanie organizacji pracy.
  • Dostarczanie wyrobów w terminie i bez wad.
  • Wprowadzenie zgodności ze standardami światowymi.

 

Dla zapewnienia wiarygodności naszych dążeń do wytwarzania wyrobów wysokiej jakości oraz konieczność ciągłego doskonalenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności we wszystkich ogniwach łańcucha żywnościowego wprowadziliśmy do przestrzegania system zapewnienia jakości, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001: 2008 i HACCP, BRC:2008, IFS:2007.

W oparciu o światowe standardy wdrożony system jakości podlega stałej wewnętrznej weryfikacji i doskonaleniu. Dla nas nadrzędnym miernikiem skuteczności naszych działań jest zadowolony Klient.

Wipasz S.A. 
Wadąg 9, 10-373 Olsztyn 
Centrala tel. 89 543 56 50  
fax 89 543 56 52 
Biuro Obsługi Zamówień: 
tel. 89 543 56 56 
kom. 669 56 56 56 
fax 89 543 56 53 
e-mail: zamowienia@wipasz.plDział Marketingu: