Klaster Green Energy

Członkowie grupy Klaster Green Energy są przekonani, że fundamentem niezależności energetycznej jest wyposażenie społeczności lokalnych w narzędzia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na małą skalę. Skupiska ludzkie, które dzięki zielonej energii są w stanie samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby energetyczne, a nadwyżki przekazać na potrzeby sieci krajowych, automatycznie nabierają większej świadomości korzyści, jakie płyną z wykorzystania OZE.

 

Działalność biznesowa członków Klaster Green Energy opiera się w dużej mierze na przedsięwzięciach inwestycyjno-badawczych, nastawionych na praktyczne wykorzystanie zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Dobrym przykładem takiego działania jest pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł czy użytkowanie ekologicznych i efektywnych energetycznie odbiorników energii ze szczególnym uwzględnieniem  niespalinowych napędów w środkach transportu.

Green Energy

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

tel: +48 (22) 424 95 82/83/84

e-mail: biuro[at]greenpl.org