Green Auto Convert

Spółka Green Auto Convert działa na rzecz rozwoju rynku samochodów elektrycznych w Polsce. Naszym strategicznym celem jest zajęcie czołowej pozycji w kraju, w tym szybko rozwijającym się segmencie transportu samochodowego. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez koncentrację na świadczeniu najwyższej jakości usług  w zakresie:

  •  konwersji pojazdów z napędem spalinowym na elektryczne

  •  sprzedaży samochodów elektrycznych

  •  tworzeniu krajowej sieci konwersji

  • wdrażania najnowszych technologii przy współpracy z innowacyjnymi podmiotami

Najlepszym dowodem na to, że strategia spółki jest trafna, jest rosnąca świadomość polskiego odbiorcy oraz wymierne korzyści, jakie niosą nasze rozwiązania dla flot  transportowych - niezaprzeczalne walory trakcyjne, wielokrotnie niższe koszty eksploatacji i serwis aut elektrycznych znacznie lepszy niż w przypadku samochodów tradycyjnych. Do tych korzyści dochodzą oczywiste pozytywne skutki dla środowiska naturalnego.

Jesteśmy świadomi wielkości kosztów społecznych, jakie towarzyszą importowi, oraz silnej zależności gospodarki od cen ropy. Z kolei bardzo niska, bo nie przekraczająca 20%, sprawność silników spalinowych oznacza generowanie zbędnego ciepła i zanieczyszczanie środowiska przez dwutlenek węgla oraz toksyczne związki chemiczne.

Komercyjny sukces napędów elektrycznych udowodnił już dawno transport szynowy, wypierając systematycznie lokomotywy parowe i spalinowe. Nikt już obecnie nie próbuje kwestionować zmian idących w tym kierunku.

Na przestrzeni ostatnich lat, a nawet miesięcy, obserwujemy szybki postęp w dziedzinie zastosowania zasobników energii elektrycznej, który daje gwarancję rozwoju tej dziedziny w przyszłości, dając silne podstawy naszej działalności.

Szczycimy się, że oferując społeczeństwu nasze produkty i usługi, przyczyniamy się do upowszechniania korzyści płynących z rozwoju rynku pojazdów elektrycznych oraz źródeł energii odnawialnej.

Green Auto Convert

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

tel: 22 424 95 82 /83/84

fax: 22 435 64 46

biuro[at]greenpl.org