Green Cars Klaster

Nasilające się anomalia klimatyczne w połączeniu z pogłębiającym się kryzysem energetycznym będą coraz silniej wpływały na kierunek rozwoju naszej cywilizacji. Najbliższe lata i dziesięciolecia będą należały do najtrudniejszych okresów w naszej historii. Wobec powyższych zagrożeń zachodzi konieczność wprowadzenia do powszechnego użytku nowej jakości transportu.

Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest współpraca ośrodków badawczych z biznesem i przedsiębiorstwami innowacyjnymi, co skłoniło nas do założenia Klaster Green Cars. To konsorcjum firm, organizacji i osób, które podejmują próbę przeciwstawienia się niebezpiecznym światowym trendom w zakresie zmian klimatu i kurczących się zasobów naturalnych. Za najważniejsze zadanie uznajemy jak najszybsze uniezależnienie naszej cywilizacji od ropy naftowej.

Klaster Green Cars kładzie silny nacisk na zmianę świadomości i edukację energetyczną społeczeństw w celu  przestawienia naszej cywilizacji technicznej na efektywne odbiorniki energii i środki transportu. Optujemy również za stworzeniem rozproszonych systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, które stanowią doskonałą podstawę samowystarczalności energetycznej lokalnych społeczności.

Uczestnicy Klaster Green Cars są przekonani, że elementem inicjującym dążenie do suwerenności energetycznej w Polsce jest aktywne budowanie rynku samochodów elektrycznych wraz z równoległym rozwojem inteligentnych sieci odnawialnych źródeł energii. Elektryczność już dziś jest w stanie wyeliminować ropę z korzyścią dla  użytkowników, otoczenia i przyszłych pokoleń. Konieczne do tego technologie są dostępne, a nasz projekt jest nastawiony na promocję i wdrażanie tego typu innowacyjnych rozwiązań.

Klaster Green Cars powstał z inicjatywy firm i osób, zajmujących się technologiami dotyczącymi samochodów elektrycznych oraz energetyką odnawialną.

Do realizacji projektu przystąpiło kilka znaczących podmiotów m.in. Instytut Elektrotechniki w Warszawie i Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Ze względu na specyficzny cel i wielokierunkowy charakter działań, w jego realizację zaangażowały się też osoby, firmy i organizacje z innych sektorów, a Klaster Green Cars stał się ogólnopolskim ruchem, który aspiruje do miana biznesowej platformy firm, organizacji i osób fizycznych.

Ropa naftowa występuje w krajach niestabilnych lub nieprzyjaznych Polsce, a jako surowiec kopalny i tak ulegnie wyczerpaniu - najpóźniej za 40 lat. Zanim jej zapasy całkowicie zanikną, będzie systematycznie drożeć. Rosnące koszty będą związane także z koniecznością zakupu pozwoleń na emisję CO2 do atmosfery, jako że Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zgodziła się z czasem ograniczać ilość emitowanego dwutlenku węgla. Obecnie w Unii Europejskiej trwają ustalenia dotyczące polityki w zakresie dalszej redukcji emisji CO2, jednak można oczekiwać, że w przyszłości ograniczenia będą jeszcze bardziej restrykcyjne. Według prognoz Agencji Rynku Energii, wskutek tych procesów, do roku 2030 czeka nas praktycznie nieustanny wzrost ceny hurtowej energii elektrycznej. Obecnie na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce cena energii kształtuje się na poziomie około 160 złotych za MWh, jednak już w przyszłym roku średnia cena może wynieść nawet 246 złotych. Wszystko to będzie sprzyjało rozwojowi rynku zarówno odnawialnych źródeł energii, jak i pojazdów wykorzystujących energię elektryczną. Takie samochody nie emitują szkodliwych dla zdrowia spalin, a ponieważ w ogóle nie wykorzystują ropy naftowej, zmniejszają ryzyko katastrofy klimatycznej. Ponadto, silniki spalinowe mają bardzo niską sprawność przetwarzania energii na energię kinetyczną ruchu i generują szkodliwy hałas. Dzisiaj jest na świecie ok. 1,3 mld samochodów, a w 2030 r. ma być około 1,8 mld. Ubocznych, destrukcyjnych skutków eksploatacji silników spalinowych nie wytrzymają wtedy ani ludzie, ani Ziemia.

Wszystko to pozwala nam wysnuć wnioski, że to napęd elektryczny powinien zastąpić spalinowy. Pozwoli nam to osiągnąć niezależność energetyczną, szczególnie istotną w polskich warunkach, i znacznie zmniejszy emisję CO2. Istniejąca sieć dystrybucji energii elektrycznej może zostać wykorzystana jako doskonale rozbudowana infrastruktura "tankowania" pojazdów, która w dodatku jest dostępna prawie dla każdego. Silnik elektryczny jest przeciętnie około cztery razy bardziej wydajny energetycznie niż spalinowy i zapewnia wyjątkowo przyjazną kierowcy charakterystykę momentu obrotowego. Napęd elektryczny jest znacznie tańszy w produkcji, serwisie i eksploatacji. Eliminuje groźne stężenia spalin i szkodliwy hałas z miast. Dzięki niemu miliardy złotych, które dziś są wydawane na ropę, pozostaną w kraju.

Green Cars

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

tel. 22 424 95 82 /83/84

fax: 22 435 64 46

biuro[at]greenpl.org