Green Point Sp. z o.o.

Green Point Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji specjalistycznych urządzeń elektronicznych, związanych z systemami ładowania samochodów elektrycznych oraz zajmuje się budową i rozwojem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze Polski.

Technologia pojazdów elektrycznych rozwinęła się do poziomu umożliwiającego ich powszechne stosowanie jako nowoczesnego, ekologicznego środka transportu. Ograniczenie emisji spalin i niskie koszty eksploatacji tego typu pojazdów w warunkach nieustannie rosnących cen paliw konwencjonalnych decydują o rentowności i konkurencyjności „zielonych samochodów”. Wskutek dynamicznego rozwoju dzisiejszych społeczeństw zapotrzebowanie na nowe środki transportu wciąż rośnie. Jednocześnie rynek pojazdów tradycyjnych, które czerpią energię ze spalania ropy naftowej, po pierwsze przyczynia się do degradacji naszego środowiska, a po drugie - w najbliższych latach napotykać będzie na coraz poważniejsze przeszkody. Najważniejszą z nich jest szybkie wyczerpywanie się zapasów ropy naftowej, której wystarczy jeszcze na zaledwie cztery dekady, a także utrudnienia w imporcie tego surowca, spowodowane monopolem niestabilnych i nieprzyjaznych Polsce państw. Z tych oraz innych przyczyn, szybki rozwój rynku samochodów elektrycznych jest nieunikniony. Pragniemy przyczynić się do rozrostu tej gałęzi motoryzacji w naszym kraju, a zarazem wnieść swój wkład w kreowanie ekologicznych i materialnych korzyści dla ogółu społeczeństwa.

W związku z pojawieniem się na rynku coraz większej liczby pojazdów elektrycznych, konieczne staje się przyśpieszenie rozwoju infrastruktury ładowania. Powstanie takiej łatwo dostępnej sieci jest niezbędnym czynnikiem warunkującym wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi - to właśnie zadanie dla naszej firmy. Współpracując z naszymi profesjonalnymi partnerami, rozwijamy nowoczesną infrastrukturę terminali ładowania pojazdów elektrycznych, która docelowo ma objąć swoim zasięgiem cały kraj

Green Point

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

tel. (22) 424 95 82, 83, 84

fax. (22) 435 64 46
greenpoint@greenpl.org