Hortpress Sp. z o.o.

Atlas Szkodników Roślin Rolniczych został opracowany przez zespół specjalistów z Instytutu Ochrony Roślin – PIB oraz Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB.

Zawiera najważniejsze informacje na temat najgroźniejszych szkodników zbóż, kukurydzy, rzepaku, buraka cukrowego i ziemniaka oraz galerię przepięknych zdjęć prezentujących stadia rozwojowe agrofagów i objawy ich żerowania na roślinach.W prosty i przejrzysty sposób zostały przedstawione szczegółowe opisy szkodników, ich występowanie, rośliny żywicielskie oraz cykle rozwojowe. Oprócz tego zamieszczono informacje dotyczące szkodliwości agrofagów, terminy i metody ich zwalczania oraz progi ekonomicznej szkodliwości. 

Publikacja ta pozwoli Państwu na szybkie rozpoznanie agrofagów i podjęcie decyzji o metodach ochrony. ZAMÓW PUBLIKACJĘ!

Zeszyt Ewidencji Zabiegów Integrowanej Ochrony Roślin został opracowany na podstawie przepisów w zakresie ochrony roślin oraz materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zawarte w nim karty posłużą Państwu do prowadzenia notatek z wykonywanych zabiegów ochronnych. Każdy, kto stosuje środki ochrony roślin, musi prowadzić dokumentację dotyczącą ich użycia wraz ze wskazaniem sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin przez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu oraz takich informacji, jak: nazwa uprawianej rośliny, odmiany, powierzchnia pola, na którym wykonano zabieg, termin jego przeprowadzenia, nazwa środka, dawka środka, przyczyna jego stosowania, wykorzystany sprzęt i typ rozpylaczy oraz ilość cieczy użytkowej zastosowanej na hektar itp. ZAMÓW PUBLIKACJĘ! 

Hortpress Sp. z.o.

ul. Rakowiecka 32

02-532 Warszawa

tel. 22-826-16-26, faks: 22-490-93-23

e-mail: biuro@hortpress.com, e-mail: info@hortpress.com, e-mail:zamowienia@hortpress.com

Magazyn 
ul. Rakowiecka 32, tel, fax: 22-849 09 36