Farmutil HS S.A.

Zakres działalności firmy obejmuje skup, ubój żywca wieprzowego, rozbiór i przetwórstwo, co zatwierdza Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile. Numer weterynaryjny zakładu: 30190231 z którego wynika, iż zakład spełnia wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia wymagane dla zakładów zatwierdzonych określone w Rozporządzeniu (WE) nr 853 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego i Rozporządzeniu (WE) nr 852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Roczna produkcja Zakładów Mięsnych to ponad 40 tys. ton.

Szeroka oferta firmy obejmuje ok. 200 asortymentów tj.:

  • Wędzonki,
  • Wędliny podrobowe,
  • Wędliny trwałe i nietrwałe,
  • Podroby wieprzowe i wołowe,
  • Mięso wieprzowe w elementach,
  • Półtusze wieprzowe.

Towar dostarczamy do wielu odbiorców na terenie całego kraju.
Obecnie współpracujemy z wieloma znanymi odbiorcami, włączając duże sieci handlowe i hipermarkety (Tesco, Selgros, Leclerc).

W ostatnich latach firma kładzie duży nacisk na rozbudowę własnej sieci dystrybucji poprzez hurtownie oraz sklepy firmowe (teren północno-zachodniej Polski) prowadząc sprzedaż skierowaną bezpośrednio do końcowego klienta.
Klient jest najważniejszy. Firma spełnia życzenia i wymagania konsumentów. To pod kątem ich potrzeb zakłady opracowały i stale udoskonalają produkcję, marketing i dystrybucję, unowocześniają technologię i wprowadzają nowe produkty. Sprzedawanie jest bardzo ważne, ale potrzeby klienta są najważniejsze. Preferujemy starą, dobrą zasadę: Nasz Klient – Nasz Pan.

Zakłady Mięsne produkują wyroby najwyższej jakości, uwzględniając upodobania i preferencje konsumentów. Zakłady dysponują nowoczesną rozbudowaną linią do pakowania (MAP i Vacum), która umożliwia pakowanie wyrobów wg indywidualnych potrzeb klienta. W ofercie naszej firmy są wyroby stałowagowe.

Siła wyrobów tkwi w najwyższej jakości surowca, doskonałych przepisach i naturalnych przyprawach, co odzwierciedla hasło„Wybierz to, co najlepsze”, przyznane nagrody m.in.: Dobre bo Polskie, tytuł EU Standard 2008 potwierdzający najwyższą jakość produktów i usług oraz wiele nagród i wyróżnień regionalnych.

Zapraszamy do współpracy!

 

KONTAKT

Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Spółka z o. o.
Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4
64-810 Kaczory

NIP 7642661623
REGON 301790555

Numer rejestru Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000390103
Kapitał zakładowy: 29.419.150,00 złotych w całości wpłacony
Konto bankowe PKO BP SA IX o/Warszawa 76 1020 1026 0000160201822287

Centrala
tel. +48 (67) 28 14 140

Sekretariat
tel. +48 (67) 28 14 111
fax. +48 (67) 28 14 141
mail: sekretariat@zmhs.pl

Dział Handlu i Marketingu

Dział Sprzedaży / Zamówień
tel. +48 (67) 28 14 161
tel. +48 (67) 28 38 801
tel. +48 (67) 28 38 803
tel. +48 (67) 28 38 804
fax. +48 (67) 28 14 170
fax. +48 (67) 28 14 175
fax. +48 (67) 28 14 160

Kierownik Handlu 
Piotr Świerkowski
tel./fax +48 (67) 28 14 159
kom. +48 667 984 202
mail: handel@zmhs.pl

Kierownik Sprzedaży
Katarzyna Pinkowska
tel. +48 (67) 28 14 163
fax. +48 (67) 28 14 168
kom. +48 782 971 086
mail: katarzyna.pinkowska@zmhs.pl

Kierownik Marketingu
Magdalena Korniowska
tel. +48 (67) 28 14 163
fax. +48 (67) 28 14 168
kom. +48 782 971 080
mail: magdalena.korniowska@zmhs.pl

Kierownik Zakładów Mięsnych 
Aleksandra Bonusiewicz
tel. +48 (67) 28 14 208
fax. +48 (67) 28 14 110
kom. +48 667 984 110
mail: technolodzy@zmhs.pl